Aviso Legal

 1. Datos técnicos da empresa e de contacto

Información sobre o propietario do sitio web

 • Razón Social: asociacións LACTEAS SL
 • CIF/NIF: B-94059623
 • Domicilio: CALDAS DE REIS (36650 – PONTEVEDRA) – LUGAR SOUTELO SAIAR S/N.
 • Teléfono: 986 530 506
 • E-mail: clesa@clesa.net
 • Rexistro Mercantil de: Pontevedra, Tomo 3786, Folio 1, Folla PO-52945

 

 1. Os dereitos de Propiedade intelectual

Todos os contidos do sitio web, incluíndo, sen carácter limitativo, bases de datos, imaxes e fotografías, debuxos, gráficos e arquivos de texto, son propiedade de Cooperativas Lácteas Unidas, en diante “o Titular” ou dos provedores de contidos, sendo, neste último caso, obxecto de licenza ou cesión por parte dos mesmos, e están protexidos polas normas nacionais ou internacionais de propiedade intelectual. A recompilación, deseño, ordenación e montaxe de todo o contido do sitio web é propiedade exclusiva do Titular e atópase protexida polas normas nacionais e internacionais de propiedade industrial e intelectual.

 

As marcas, rótulos, signos distintivos ou logos do sitio web son titularidade do Titular e están debidamente rexistrados.

 

Os textos, datos e debuxos gráficos son propiedade do Titular ou das entidades provedoras de información, non podendo ser obxecto de ulterior modificación, copia, transformación, alteración, reprodución, adaptación ou tradución por parte de terceiros, sen exprésaa autorización por parte do titular do devandito contido. A #poñer# ao dispor dos textos, datos e debuxos gráficos non implica, en ningún caso, a cesión da súa titularidade ou a concesión dun dereito de explotación, reprodución, difusión, transformación, distribución, ou transmisión ao seu favor, distinto do dereito de uso que comporta a utilización lexítima do sitio web.

 

 1. Manifestacións

O Titular manifesta que este sitio web dispón da tecnoloxía adecuada para permitir o acceso e utilización do mesmo. Con todo, non se responsabiliza pola eventual existencia de virus ou outros elementos nocivos, introducidos por calquera medio ou por calquera terceiro, que poidan producir alteracións nos seus sistemas informáticos.

 

O sitio web podería conter inexactitudes, omisións relevantes, imprecisións ou erratas. O Titular non garante, en ningún caso, a veracidade, exactitude e actualidade dos datos contidos no seu sitio web. O usuario que accede á web exonera ao Titular de calquera responsabilidade en relación á fiabilidade, utilidade ou falsas expectativas que este sitio web puidese producirlle.

 

 1. Limitación de responsabilidade

 O Titular non ofrece garantías de ningunha clase en canto ao funcionamento do sitio web ou á información contida no mesmo. O Titular non será responsable dos danos ou prexuízos, de calquera índole, que poidan derivarse do uso do sitio web.

 

O Titular exclúe toda responsabilidade pola licitud, contido e calidade dos datos e informacións ofrecidos por terceiras entidades a través do sitio web.

 

 1. Ligazóns e hipervínculos

 Os titulares doutros sitios web que desexen crear un hipervínculo ao presente sitio web, comprométense a non establecer ligazóns a sitios web nos que non apareza o logotipo do Titular e a non realizar manifestacións falsas, inexactas ou incorrectas, que poidan inducir a erro ou, en xeral, que sexan contrarias ás leis.

 

Os titulares doutros sitios web que desexen crear un hipervínculo á web do Titular comprométense, así mesmo, a non establecer hipervínculos con sitios web que conteñan contidos, manifestacións ou propaganda de índole racista, xenófoba, pornográfica, de apoloxía do terrorismo e, en xeral, poidan prexudicar de calquera modo o bo nome ou a imaxe do Titular.

 

A inclusión de hipervínculos na presente web, non implica necesariamente que o seu Titular manteña relacións mercantís ou vínculos asociativos co titular do sitio web na que se estableza a ligazón.

 

A presenza de hipervínculos na presente web ten unha finalidade meramente informativa, motivo polo cal, o Titular non se responsabiliza nin outorga garantía de ningunha natureza, nin expresa nin implícita respecto a a comerciabilidad, idoneidade, calidade, características, procedencia, comercialización ou calquera outro aspecto das informacións e/o produtos e/o servizos que se ofrezan a través do sitio web referenciado.

 

 1. Protección de datos de carácter persoal.

 O titular adoptou todas as medidas de seguridade, tanto técnicas como organizativas, esixidas pola normativa de protección de datos, máis concretamente segundo a Lei Orgánica 03/2018 de Protección de Datos de Carácter Persoal e Garantía dos Dereitos Dixitais e o Regulamento 2016/679 Europeo de Protección de Datos.

 

Poderá atoparse toda a información a este respecto no apartado denominado Política de privacidade

 

 1. Lexislación e xurisdición aplicable

As presentes Condicións Xerais quedan suxeitas ao ordenamento xurídico español, sometendo calquera controversia aos xulgados e tribunais da cidade de Santiago, con renuncia a calquera outro foro xeral ou especial que lles puidese corresponder.

gl_ES

Contacto

Encántanos saber a túa opinión e escoitar todas as túas suxestións ou peticións. Non dubides en contactar connosco para todo o que necesites! 

Podes chamarnos ou escribirnos, aquí atoparás todas as vías de contacto directo con CLESA: