POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 1. O responsable do Tratamento

O Responsable do Tratamento correspóndese co do titular do sitio web, cuxos datos figuran no aviso legal.

 

 1. Datos tratados, finalidades e prazo de conservación

 

2.1 Datos tratados: Para os efectos da solicitude de información ou de contacto co Titular, ou por un eventual proceso de selección, ben convocado ou por unha candidatura espontánea presentada polo usuario, deberanse facilitar uns datos a través do enchemento dos formularios dispostos, nos que se indicarán cales deles teñen o carácter de obrigatorio.Durante a navegación, poderán facilitarse datos como a dirección IP asignada polo seu provedor ou determinados perfís sociais asociados ao usuario.

 

2.2 Finalidades: As finalidades serán as seguintes:

 • Contacto: O correo electrónico ou o teléfono facilitado para o contacto, serán utilizados para unha efectiva contestación ás cuestións expostas.
 • Traballa connosco: O envío dos datos curriculares serán utilizados para a súa utilización en procesos de selección, presentes e futuros, aínda que o Titular resérvase o dereito para eliminar directamente a información facilitada.

 

2.3 Conservación. O prazo de conservación, será o seguinte:

 • Contacto: datos serán tratados só para responder a preguntas ou dúbidas, destruíndo unha vez que ten feito.
 • Traballar con nós: Os datos serán tratados, a partir da recepción, por un período de 3 anos, a non ser que o usuario non chegan antes da súa solicitude de cancelación.
 1. Exercicio de dereitos
  Calquera persoa ten dereito a obter confirmación acerca de se se está procedendo ao tratamento de datos persoais que lles conciernan, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a se acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

 

En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos ou opoñerse ao tratamento dos mesmos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

 

Para iso, os usuarios poderán remitir a súa solicitude mediante correo electrónico á dirección comite.privacidad@cluncoop.es; ou por carta á dirección Ponte Maceira, s/n, 15864, Ames, A Coruña, á atención do Delegado de Protección de Datos. Incluíndo en ambos os casos unha fotocopia do documento nacional de identidade ou documentación acreditativa equivalente. No caso de que desexa exercer o dereito de portabilidad, Cooperativas Lácteas Unidas facilitará eses datos ao novo responsable.

 

 1. Lexitimación do tratamento

A base legal para o tratamento dos datos facilitados é o consentimento outorgado polo usuario para o tratamento dos seus datos persoais para ou un ou varios fins específicos. O consentimento será sempre revocable e poderá exercerse en calquera momento.

 

 1. Destinatarios e cesións

Os datos non serán obxecto de cesión nin haberá transferencia internacional.

gl_ES

Contacto

Encántanos saber a túa opinión e escoitar todas as túas suxestións ou peticións. Non dubides en contactar connosco para todo o que necesites! 

Podes chamarnos ou escribirnos, aquí atoparás todas as vías de contacto directo con CLESA: