Nome de contacto

Email*

Razón social

Dirección

Poboación

Código Postal

Provincia

Teléfono

Asunto

Descripción

Información básica sobre proteción de datos
Clesa empregará estes datos para responder ás cuestiones prantexadas na súa mensaxe ou, no caso de envío de CV, ter en conta a súa candidatura para procesos de selección de persoal, sendo a base de lexitimación o consentemento do usuario, o cal poderá ser revocado en calquera momento. Os datos non serán obxecto de cesión nin haberá transferencia internacional Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos. Máis información na nosa Politica de privacidade

Acepto o Aviso Legal

Acepto a Politica de privacidade