I

ib3 image

Innovando para ti

Clesa conta con ampla experiencia no campo da innovación e da calidade certificada o que lle permite mellorar as calidades nutricionais dos seus produtos e ofrecer novas alternativas saudables aos seus consumidores, ademais de xerar valor en liña co coñecemento científico. En Clesa orientamos as nosas liñas de innovación a ampliar o catálogo de produtos para crear novas referencias en función da demanda do mercado, o que contribuíu a consolidarnos como unha das principais marcas do sector. Unha aposta firme que se viu recompensada con dúas das certificacións máis prestixiosas do sector lácteo:
  • Galega 100%, que garante aos consumidores que a materia prima que se usa na elaboración dos seus produtos lácteos procede exclusivamente de explotacións inscritas no Rexistro de Explotacións Leiteiras de Calidade Diferenciada.
  • Certificación PLS (Produtos Lácteos Sustentables), que garante que o 100% do leite empregado é de orixe nacional e garante a sustentabilidade de toda a cadea de valor.
Na actualidade, o departamento de innovación de Clesa está inmerso en diferentes proxectos vinculados coa área de nutrición e saúde,  da mellora de procesos e da eficiencia enerxética. Ademais, traballa en diferentes proxectos de I+ D en colaboración con organismos públicos, entre eles: Proxecto Dismetasin, Proxecto Lacmetabol e Proxecto Coware.
A Unión Europea, a través de o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), apoia a realización dun proxecto da empresa consistente en melloras tecnolóxicas en industria láctea, cun investimento de 273.292,59€, para o que se concedeu unha axuda pública total de 68.323,15€ (o 75% financiada por  Feader). Con este proxecto a empresa pretende mellorar a calidade de os produtos e reducir custos.

Proxecto Dismetasin

Clesa, a través da Agrupación de Cooperativas Lácteas S. L. participa no proxecto Dismetasin ITC – 20151251, subvencionado por CDTI (Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico e Industrial) co apoio do Ministerio de Economía e Competitividade e fondos FEDER da UE. O obxectivo global do proxecto é desenvolver produtos funcionais elaborados coa incorporación de ingredientes con propiedades saudables ben establecidas, que permitan paliar á vez varias das patoloxías asociadas á síndrome metabólica como a hiperglucemia, hiperlipidemia e aumento do colesterol LDL. Actualmente, non existe tratamento farmacolóxico do conxunto de síntomas da síndrome metabólica, abórdanse as sintomatoloxías asociadas por separado. Con todo, a dieta proporciona oportunidades máis adecuadas para diminuír os devanditos síntomas de maneira simultánea.

Infórmate sobre o Proxecto Dismetasin.

Entidades Financiadoras:

FEDER GaliciaLogo CDTI-MINECO con Gill Sans

 

Proxecto Lacmetabol

Clesa, a través da Agrupación de Cooperativas Lácteas S. L. participa no Programa da Xunta de Galicia Conecta Peme: Desenvolvemento de péptidos lácticos fronte a síndrome metabólico. O obxectivo da participación de Agrupación de Cooperativas lácteas neste proxecto é desenvolver alimentos lácteos funcionais que incorporen péptidos lácteos para baixar o nivel da glicosa plasmática e xerar sensación de saciedade, contribuíndo ambos os aspectos á mellora da síndrome metabólico.

Participantes:

  • Innaves S.A. (Coordinador)
  • Buiscuit Galicia S.L.
  • Agrupacion de Cooperativas Lácteas S.L.

Colaboradores:

  • CSIC
  • Universidade de Vigo
  • Universidade de Santiago de Compostela

Axudas concedidas a Agrupación de Cooperativas Lácteas S.L.: 123.741,38 €

Entidades Financiadoras:

FEDER Galiciaxunta

Proxecto Coware

Clesa participa xunto co BioGroup, Grupo de Enxeñería Ambiental e Bioprocesos da Universidade de Santiago de Compostela (USC) no Proxecto Coware: Desenvolvemento de tecnoloxía para a co-dixestión anaerobia de residuos, coa colaboración dun consorcio de pemes galegas.

Coware enmárcase no programa Conecta Peme, financiado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN) da Xunta de Galicia e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional ( FEDER). O obxectivo do Proxecto Coware é optimizar a tecnoloxía de co-dixestión anaerobia de residuos, permitindo un maior aproveitamento enerxético e agronómico dos digestores anaerobios das plantas de tratamento de augas residuais de diversa procedencia dentro do sector primario galego.

Axuda concecida: 90.407,98 euros

Dirección General de Política Regional (Comisión Europea)

Dirección General de Fondos Comunitarios (Ministerio de Economía y Hacienda)

FEDER Galicia

Proxecto Lactolife

Clesa participa no desenvolvemento tecnolóxico de produtos lácteos destinados ao mercado exterior mediante a mellora da súa vida útil. ITC-20151108
O proxecto LACTOLIFE ten como obxectivo aumentar a vida útil dun amplo rango de produtos lácteos co fin de iniciar ou aumentar a internacionalización das vendas, nunha rexión cun excedente en leite, e en resposta a unha crecente demanda deste tipo de produtos en mercados emerxentes afastados e mellorar a posición nos mercados próximos.
Este proxecto está realizado por un consorcio de tres empresas: FEIRACO LÁCTEOS, AGRUPACIÓN DE COOP. LÁCTEAS E QUESCREM ( NNOLACT), e ten unha duración de dous anos e medio, iniciándose en xullo de 2015 e finalizando en decembro de 2017.
Este proxecto foi subvencionado por CDTI con fondos FEDER da Unión Europea.

Clesa colabora para a realización deste proxecto con: Hiperbaric, Senso Alta Quesería Tradicional, Aula de productos lácteos y tecnologías alimentariasCentro Nacional de Tecnología AlimentariaUniversidad de Alicante.

Proxecto Melloras tecnolóxicas en Industria Láctea

Inversión en transformación e comercialización de productos agrarios. Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural

 O 75 % da axuda está financiadada polo Feader.

Para alcanzar os obxectivos leváronse a cabo as seguintes inversións:

  • Sustitución da parte inferior dos catro ciclóns da torre de leite en pó e colocación de detectores de atascos en cada un deles.
  • Cámara de conservación de 150 m2 para almacenaxe dos iogures naturais.