I

ib3 image

Proyecto Lacmetabol

Clesa, a través de la Agrupación de Cooperativas Lácteas S.L. participa en el Programa de la Xunta de Galicia Conecta Peme: Desenvolvemento de péptidos lácticos frente a síndrome metabólico.

El objetivo de la participación de Agrupación de Cooperativas lácteas en este proyecto es desarrollar alimentos lácteos funcionales que incorporen péptidos lácteos para bajar el nivel de la glucosa plasmática y generar sensación de saciedad, contribuyendo ambos aspectos a la mejora del síndrome metabólico.

Participantes:

  • Innaves S.A. (Coordinador)
  • Buiscuit Galicia S.L.
  • Agrupacion de Cooperativas Lácteas S.L.

Colaboradores:

  • CSIC
  • Universidad de Vigo
  • Universidad de Santiago de Compostela

Ayudas concedidas a Agrupación de Cooperativas Lácteas S.L.: 123.741,38 €

Entidades Financiadoras:

FEDER Galiciaxunta

Proyecto Coware

Clesa participa junto con el BioGroup, Grupo de Ingeniería Ambiental y Bioprocesos de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) en el Proyecto Coware: Desarrollo de tecnología para la co-digestión anaerobia de residuos, con la colaboración de un consorcio de pymes gallegas.

Coware se enmarca en el programa Conecta Peme, financiado por la Axencia Galega de Innovación (GAIN) de la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El objetivo del Proyecto Coware es optimizar la tecnología de co-digestión anaerobia de residuos, permitiendo un mayor aprovechamiento energético y agronómico de los digestores anaerobios de las plantas de tratamiento de aguas residuales de diversa procedencia dentro del sector primario gallego.

Ayuda concecida: 90.407,98 euros

Dirección General de Política Regional (Comisión Europea)

Dirección General de Fondos Comunitarios (Ministerio de Economía y Hacienda)

FEDER Galicia

Proxecto Lactolife

Clesa participa no desenvolvemento tecnolóxico de produtos lácteos destinados ao mercado exterior mediante a mellora da súa vida útil. ITC-20151108

O proxecto LACTOLIFE ten como obxectivo aumentar a vida útil dun amplo rango de produtos lácteos coa fin de iniciar ou aumentar a internacionalización das vendas, nunha rexión cun excedente en leite, e en resposta a unha crecente demanda deste tipo de produtos en mercados emerxentes lonxanos e mellorar a posición nos mercados próximos.

Este proxecto está realizado por un consorcio de tres empresas: FEIRACO LÁCTEOS, AGRUPACIÓN DE COOP. LÁCTEAS E QUESCREM (INNOLACT), e ten unha duración de dous anos e medio, iniciándose en xullo de 2015 e finalizando en decembro de 2017.

Este proxecto foi subvencionado por CDTI con fondos FEDER da Unión Europea.

Clesa colabora para a realización deste proxecto con: Hiperbaric, Senso Alta Quesería Tradicional, Aula de productos lácteos y tecnologías alimentariasCentro Nacional de Tecnología AlimentariaUniversidad de Alicante.

Proxecto Melloras tecnolóxicas en Industria Láctea

Inversión en transformación e comercialización de produtos agrarios. Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural

 O 75 % da axuda está financiadada polo Feader.

Para acadar os obxectivos levaronse a cabo os seguintes investimentos:

  • Substitución da parte inferior dos catro ciclóns da torre de leite en po e colocación de detectores de atascos en cada un deles.
  • Cámara de conservación de 150 m2 para almacenaxe dos iogures naturais.